header

Dolná Ves

Faktúry 2022 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2022
2
3
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

DF2022/1 Orange a.s. Mobil 12.01.
2022
51,50 Platobný
príkaz
DF2022/2 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.01.
2022
33 Platobný
príkaz
DF2022/3 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
17.01.
2022
140 Platobný
príkaz
DF2022/4 EDENRED
Ticket service s.r.o.
Poukážky 10.01.
2022
963,99 Platobný
príkaz
DF2022/5 BROS Computing
s.r.o.
GDPR/servis dokument. 18.01.
2022
180 Platobný
príkaz
DF2022/6 Samuel Zaťko Práce 31.01.
2022
150 Platobný
príkaz
DF2022/7 Orange a.s. Mobil 12.02.
2022
46 Platobný
príkaz
DF2022/8 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/9 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.02.
2022
33,30 Platobný
príkaz
DF2022/10 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.02.
2022
262,64 Platobný
príkaz
DF2022/11 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 17.02.
2022
38,05 Platobný
príkaz
DF2022/12 SLOVGRAM Odmeny výkonným
umelcom
14.03.
2022
38,40 Platobný
príkaz
DF2022/13 ELEKTRO FRIEBERT
s.r.o.
Elektro materiál 01.03.
2022
161,12 Platobný
príkaz
DF2022/14 Samuel Zaťko Práce 24.02.
2022
330 Platobný
príkaz
DF2022/15 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/16 Orange a.s. Mobil 15.03.
2022
46 Platobný
príkaz
DF2022/17 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2022
33 Platobný
príkaz
DF2022/18 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.03.
2022
374,59 Platobný
príkaz
DF2022/19 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 18.03.
2022
37,15 Platobný
príkaz
DF2022/20 Banskobystická regionálna
správa ciest s.r.o.
Pluhovanie, posyp 20.03.
2022
34,50 Platobný
príkaz

 

 

 

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2022/21 SOZA Autorská odmena 28.03.
2022
12 Platobný
príkaz
DF2022/22 SOZA Autorská odmena 28.03.
2022
14,28 Platobný
príkaz
DF2022/23 Orange a.s. Mobil 12.04.
2022
52 Platobný
príkaz
DF2022/24 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/25 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
19.04.
2022
140 Platobný
príkaz
DF2022/26 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.04.
2022
33 Platobný
príkaz
DF2022/27 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.04.
2022
361,67 Platobný
príkaz
DF2022/28 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 18.04.
2022
39,26 Platobný
príkaz
DF2022/29 Webhouse, s.r.o. Doména 03.05.
2022
14,28 Platobný
príkaz
DF2022/30 Orange a.s. Mobil 13.05.
2022
53 Platobný
príkaz
DF2022/31 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.05.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/32 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.05.
2022
33 Platobný
príkaz
DF2022/33 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 19.05.
2022
297,08 Platobný
príkaz
DF2022/34 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 20.05.
2022
35,82 Platobný
príkaz
DF2022/35 Webhouse, s.r.o. Webhosting 10.06.
2022
58,90 Platobný
príkaz
DF2022/36 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/37 Orange a.s. Mobil 12.06.
2022
49 Platobný
príkaz
DF2022/38 TOPICO s.r.o.
Banská Bystrica
Tonery 16.06.
2022
51,60 Platobný
príkaz
DF2022/39 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 15.06.
2022
2,90 Platobný
príkaz
DF2022/40 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 15.06.
2022
4,37 Platobný
príkaz

 

 

 

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2022/41

Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.06.
2022
33 Platobný
 príkaz
DF2022/42 3W Slovakia
s.r.o.
Softvérové služby 19.06.
2022
51,36 Platobný
príkaz
DF2022/43 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 16.06.
2022
337,99 Platobný
príkaz
DF2022/44 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 20.06.
2022
36,98 Platobný
príkaz
DF2022/45 NB Consult
s.r.o.
Overenie účtovníctva 06.06.
2022
1021,92 Platobný
príkaz
DF2022/46     24.07.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/47 Orange a.s. Mobil 13.07.
2022
49 Platobný
príkaz
DF2022/48 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2022
36 Platobný
príkaz
DF2022/49     19.07.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/50     01.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/51     14.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/52     12.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/53     18.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/54     18.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/55     18.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/56     17.09.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/57     10.08.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/58     13.09.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/59     14.09.
2022
  Platobný
príkaz
DF2022/60     20.09.
2022
  Platobný
príkaz

 

 

Meniny

Dnes: Gertrúda
Zajtra: Bernard
Pozajtra: Zita

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting