header

Dolná Ves

Register faktúr PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Register faktúr
2
3
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

 

 Faktúry 2013
  

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2013/1 INPROST, s.r.o. Obecné noviny 09.01.
2013
52 Platobný
príkaz
DF2013/2 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
09.01.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/3 Remek, s.r.o. Údržba SW 11.01.
2013
100,69 Platobný
príkaz
DF2013/4 KOOPERATÍVA Poistné majetku 23.01.
2013
51,09 Platobný
príkaz
DF2013/5 Elektroslovakia,s.r.o.
Žiar nad Hronom
Elektromontážne
práce
23.01.
2013
719,16 Platobný
príkaz
DF2013/6 SOZA Reprodukovaná
hudba
13.02.
2013
12 Platobný
príkaz
DF2013/7 SOZA Autorská odmena 13.02.
2013
14,28 Platobný
príkaz
DF2013/8 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.02.
2013
55,87 Platobný
príkaz
DF2013/9 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 13.02.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/10 Technické služby Odvoz odpadu 13.02.
2013
334,25 Platobný
príkaz
DF2013/11 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.02.
2013
340 Platobný
príkaz
DF2013/12 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.03.
2013
310 Platobný
príkaz
DF2103/13 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 15.03.
2013
64,81 Platobný
príkaz
DF2013/14 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 18.03.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/15 KOOPERATÍVA Poistné majetku 05.03.
2013
156,04 Platobný
príkaz
DF2013/16 Technické služby Odvoz smetí 18.03.
2013
339,17 Platobný
príkaz
DF2013/17 MADE spol. s.r.o Prekonvertovanie údajov 18.03.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/18 MADE spol. s.r.o Systémová podpora 05.04.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/19 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.04.
2013
62,60 Platobný
príkaz
DF2013/20 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 10.04.
2013
36 Platobný
príkaz

 


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2013/21 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Toner do tlačiarne 10.04.
2013
42,90 Platobný
príkaz
DF2013/22 DREVUM, spol.
s.r.o.
Drevená zostava 10.04.
2013
1300 Platobný
príkaz
DF2013/23 DREVUM, spol.
s.r.o.
Drevená zostava,
Barn
10.04.
2013
1200 Platobný
príkaz
DF2013/24 Technické služby Odvoz smetí 18.04.
2013
387,87 Platobný
príkaz
DF2013/25 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
15.04.
2013
45 Platobný
príkaz
DF2013/26 WebHouse, s.r.o. Platba za doménu 18.04.
2013
14,75 Platobný
príkaz
DF2013/27 SLOVGRAM Odmeny 03.05.
2013
33,50 Platobný
príkaz
DF2013/28 Juraj Brož Maliarske práce 03.05.
2013
1637,70 Platobný
príkaz
DF2013/29 Technické služby Vývoz VKK 10.05.
2013
161,77 Platobný
príkaz
DF2013/30 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.05.
2013
59,29 Platobný
príkaz
DF2013/31 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 10.05.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/32 Technické služby Odvoz smetí 23.05.
2013
385,27 Platobný
príkaz
DF2013/33 VEOLIA Voda KD 31.05.
2013
8 Platobný
príkaz
DF2013/34 VEOLIA Voda Kostol 31.05.
2013
1,34 Platobný
príkaz
DF2013/35 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.06.
2013
53,95 Platobný
príkaz
DF2013/36 Technické služby Odvoz smetí 18.06.
2013
581,83 Platobný
príkaz
DF2013/37 3Wslovakia s.r.o. Ročná licencia 18.06.
2013
51,36 Platobný
príkaz
DF2013/38 WebHouse, s.r.o. WEB - hosting 18.06.
2013
49,10 Platobný
príkaz
DF2013/39 Ing.Cibulová Daniela Audit za rok 2012 20.06.
2013
276 Platobný
príkaz
DF2013/40 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 20.06.
2013
36 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2013/41 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 09.07.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/42 Veolia Voda Dom Smútku 09.07.
2013
18,77 Platobný
príkaz
DF2013/43 MADE spol. s.r.o Systémová podpora 15.07.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/44 Technické služby Odvoz smetí 15.07.
2013
395,71 Platobný
príkaz
DF2013/45 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.07.
2013
51,84 Platobný
príkaz
DF2013/46 Bansko.bystr.reg.
správa ciest
Vypravenie miestnej
komunikácie
24.07.
2013
2000 Platobný
príkaz
DF2013/47 Leopold Šikyňa Záhradná hojdačka 29.07.
2013
278 Platobný
príkaz
DF2013/48 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 12.08.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/49 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka   54,70 Platobný
príkaz
DF2013/50 Technické služby Odvoz smetí 12.08.
2013
396,41 Platobný
príkaz
DF2013/51 VAŠA Slovensko Stravné lístky   468,28 Platobný
príkaz
 

Meniny

Dnes: Uršula
Zajtra: Sergej
Pozajtra: Alojza

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting