header

Dolná Ves

Faktúry 2021 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2021
2
3
4
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2021/1 Orange a.s. Mobil 12.01.
2021
60,66 Platobný
príkaz
DF2021/2 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
18.01.
2021
100 Platobný
príkaz
DF2021/3 Orange a.s. Mobil 12.02.
2021
55,39 Platobný
príkaz
DF2021/4 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/5 SLOVGRAM Odmeny výkonným
umelcom
22.02.
2021
38,40 Platobný
príkaz
DF2021/6 Ticket Service
s.r.o.
Poukážky 17.02.
2021
833,88 Platobný
príkaz
DF2021/7 Samuel Zaťko Údržba ciest 19.02.
2021
200 Platobný
príkaz
DF2021/8 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.02.
2021
340,14 Platobný
príkaz
DF2021/9 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 17.03.
2021
24,38 Platobný
príkaz
DF2021/10 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.02.
2021
31,20 Platobný
príkaz
DF2021/11 Orange a.s. Mobil 15.03.
2021
46 Platobný
príkaz
DF2021/12 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/13 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2021
35,36 Platobný
príkaz
DF2021/14 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 19.03.
2021
353,06 Platobný
príkaz
DF2021/15 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.04.
2021
27,32 Platobný
príkaz
DF2021/16 Samuel Zaťko Údržba ciest 23.03.
2021
75 Platobný
príkaz
DF2021/17 Orange a.s. Mobil 12.04.
2021
59,96 Platobný
príkaz
DF2021/18 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
14.04.
2021
100 Platobný
príkaz
DF2021/19 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/20 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2021
33 Platobný
príkaz


 

Meniny

Dnes: Gertrúda
Zajtra: Bernard
Pozajtra: Zita

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting