header

Dolná Ves

Register zmlúv PDF Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu StVPS

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.OBC 09/2022
Dodatok č.2 zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom 2022
Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii REGOS,s.r.o. 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby 2020

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti, REGOS 2019
Zmluva o dielo 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Kompletná oprava balkóna Kultúrny Dom 2018
Kúpna zmluva 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018
Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 7802017
Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 7702017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP 2017

Darovacia zmluva 2016
pdf_Zmluva na nakladanie s komunálnym odpadom
pdf Kúpna zmluva 2015/1
pdf Kúpna zmluva 2015/2

pdf Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014, realizované
s finančnou podporou Úradu vlády SR - Program podpora rozvoja športu na rok 2014

pdf Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 2014
pdf Darovacia zmluva Fórum Kremnicko 2014
pdf Kúpna zmluva 2013
Finančná dotácia 2013
Sponzorská zmluva 2013
Darovacia zmluva 2012
Sponzorská zmluva 2012
Sponzorská zmluva 2011
pdf_Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 2011

 

Meniny

Dnes: Dušana
Zajtra: Ilja
Pozajtra: Daniel

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting