header

Dolná Ves

Register zmlúv PDF Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.


Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Kompletná oprava balkóna Kultúrny Dom 2018
Kúpna zmluva 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018
Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 7802017
Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 7702017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP 2017

Darovacia zmluva 2016
pdf_Zmluva na nakladanie s komunálnym odpadom
pdf Kúpna zmluva 2015/1
pdf Kúpna zmluva 2015/2

pdf Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014, realizované
s finančnou podporou Úradu vlády SR - Program podpora rozvoja športu na rok 2014

pdf Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 2014
pdf Darovacia zmluva Fórum Kremnicko 2014
pdf Kúpna zmluva 2013
Finančná dotácia 2013
Sponzorská zmluva 2013
Darovacia zmluva 2012
Sponzorská zmluva 2012
Sponzorská zmluva 2011
pdf_Zmluva o dodávke a osadení výplňových konštrukcií pre stavbu 2011

 

Foto Dolná Ves

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Počasie


Meniny

Dnes: Koloman
Zajtra: Boris
Pozajtra: Terézia
Secured by Siteground Web Hosting