header

Dolná Ves

Register faktúr PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Register faktúr
2
3
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

 

 Faktúry 2013
  

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2013/1 INPROST, s.r.o. Obecné noviny 09.01.
2013
52 Platobný
príkaz
DF2013/2 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
09.01.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/3 Remek, s.r.o. Údržba SW 11.01.
2013
100,69 Platobný
príkaz
DF2013/4 KOOPERATÍVA Poistné majetku 23.01.
2013
51,09 Platobný
príkaz
DF2013/5 Elektroslovakia,s.r.o.
Žiar nad Hronom
Elektromontážne
práce
23.01.
2013
719,16 Platobný
príkaz
DF2013/6 SOZA Reprodukovaná
hudba
13.02.
2013
12 Platobný
príkaz
DF2013/7 SOZA Autorská odmena 13.02.
2013
14,28 Platobný
príkaz
DF2013/8 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.02.
2013
55,87 Platobný
príkaz
DF2013/9 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 13.02.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/10 Technické služby Odvoz odpadu 13.02.
2013
334,25 Platobný
príkaz
DF2013/11 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.02.
2013
340 Platobný
príkaz
DF2013/12 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.03.
2013
310 Platobný
príkaz
DF2103/13 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 15.03.
2013
64,81 Platobný
príkaz
DF2013/14 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 18.03.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/15 KOOPERATÍVA Poistné majetku 05.03.
2013
156,04 Platobný
príkaz
DF2013/16 Technické služby Odvoz smetí 18.03.
2013
339,17 Platobný
príkaz
DF2013/17 MADE spol. s.r.o Prekonvertovanie údajov 18.03.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/18 MADE spol. s.r.o Systémová podpora 05.04.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/19 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.04.
2013
62,60 Platobný
príkaz
DF2013/20 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 10.04.
2013
36 Platobný
príkaz

  

Foto Dolná Ves

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Počasie


Meniny

Dnes: Anabela
Zajtra: Jana
Pozajtra: Tichomír
Secured by Siteground Web Hosting