header

Dolná Ves

Faktúry 2015 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2015
2
3
4
5
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2015/1 Kooperatíva Poistné majetku 03.01.
2015
51,09 Platobný
príkaz
DF2015/2 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
19.01.
2015
100 Platobný
príkaz
DF2015/3 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
20.02.
2015
264 Platobný
príkaz
DF2015/4 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.02.
2015
20,30 Platobný
príkaz
DF2015/5 Technické služby Odvoz odpadu 17.02.
2015
335,20 Platobný
príkaz
DF2015/6 VAŠA Slovensko,s.r.o Stravné lístky 27.02.
2015
426,56 Platobný
príkaz
DF2015/7 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 14.02.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/8 Daniel Friebert Žiarivka, štartér 1.03.
2015
22,04 Platobný
príkaz
DF2015/9 SOZA Reprodukovaná
hudba
4.03.
2015
12 Platobný
príkaz
DF2015/10 SOZA Autorská odmena 4.03.
2015
14,28 Platobný
príkaz
DF2015/11 Jakub Dušička
Ružomberok
Športové potreby 3.03.
2015
5825 Platobný
príkaz
DF2015/12 Jakub Dušička
Ružomberok
Športový materiál 3.03.
2015
331 Platobný
príkaz
DF2015/13 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií

2.03
2015

55 Platobný
príkaz
DF2015/14 Daniel Friebert Svietidlo, žiarivka

14.03
2015

59,70 Platobný
príkaz
DF2015/15 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW

14.03
2015

36 Platobný
príkaz
DF2015/16 Orange a.s. Mobil

16.03
2015

52,04 Platobný
príkaz
DF2015/17 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka

17.03
2015

35,05 Platobný
príkaz
DF2015/18 Technické služby Odvoz odpadu

17.03
2015

303,75 Platobný
príkaz
DF2015/19 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny umelcom

9.04
2015

35,50 Platobný
príkaz
DF2015/20 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis

15.04.
2015

100 Platobný
príkaz

Čislo

Dodávateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma

Spôsob
úhrady

DF2013/1

INPROST, s.r.o.

Obecné noviny,

09.01.
2013

52

Prevodný
príkaz

DF2013/5

Elektroslovakia,s.r.o.
Žiar nad Hronom

Elektromontážne
práce

23.01.
2013

719,16

Prevodný
príkaz

DF2013/22

DREVUM, spol. s.r.o.
Žilina

Drevená zostava

10.04.
2013

1300

Prevodný
príkaz

DF2013/23

DREVUM, spol. s.r.o.
Žilina

Drevená zostava, Barn

10.04.
2013

1200

Prevodný
príkaz

DF2013/28

Juraj Brož
Krahule

Maliarske a Murárske
práce

03.05.
2013

1637,70

Prevodný
príkaz

DF2013/46

Banskobystrická reg. správa ciest

Vypravenie miestnej komunikácie

 

2000

Prevodný
príkaz

DF2013/47

Leopold Šikyňa
Suchá Hora

Záhradná hojdačka

 

278

Prevodný
príkaz

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

 

     


 

Meniny

Dnes: Paulína
Zajtra: Sidónia
Pozajtra: Ján

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting