header

Dolná Ves

Faktúry 2016 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2016
2
3
4
5
6
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2016/1

Kooperatíva Poistenie 03.01.
2016
51,09
Platobný
príkaz
DF2016/2 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora
Urbis
18.01.
2016
100 Platobný
príkaz
DF2016/3 Orange a.s. Mobil 16.01.
2016
46,62
Platobný
príkaz
DF2016/4 VAŠA Slovensko,
s.r.o.
Stravné lístky
20.01.
2016
496,55
Platobný
príkaz
DF2016/5 Viktor Sajvald-FDC
Servisné služby
28.01.
2016
29,10
Platobný
príkaz
DF2016/6 Daniel Friebert Elekt. inštalačný
materiál
29.01.
2016
188,81
Platobný
príkaz
DF2016/7 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2016
75
Platobný
príkaz
DF2016/8 Orange a.s. Mobil 16.02.
2016
36
Platobný
príkaz
DF2016/9 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.02.
2016
48,80
Platobný
príkaz
DF2016/10 Technické služby Odvoz odpadu 17.02.
2016
334,23
Platobný
príkaz
DF2016/11 RTVS
Nedoplatok
22.02.
2016
84,67
Platobný
príkaz
DF2016/12 Jozef Smrhola
OLYMP
Vlajka EU+SR
21.02.
2016
49,01
Platobný
príkaz
DF2016/13 SOZA
Reprodukovaná
hudba
03.03.
2016
12
Platobný
príkaz
DF2016/14 SOZA
Reprodukovaná
hudba
03.03.
2016
14,28
Platobný
príkaz
DF2016/15 Regionálne vzdelávacie
centrum Martin
Kniha
10.03.
2016
29,50
Platobný
príkaz
DF2016/16 Orange a.s. Mobil
16.03.
2016
40
Platobný
príkaz
DF2016/17 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby
14.03.
2016
36
Platobný
príkaz
DF2016/18 Technické služby
Odvoz odpadu 16.03.
2016
323,40
Platobný
príkaz
DF2016/19 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.03.
2016
40,76
Platobný
príkaz
DF2016/20 Občianske združenie
Koníčkovo
Vozenie na poníkoch
31.03.
2016
50
Platobný
príkaz


 

Meniny

Dnes: Gertrúda
Zajtra: Bernard
Pozajtra: Zita

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting