header

Dolná Ves

Faktúry 2015 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2015
2
3
4
5
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2015/1 Kooperatíva Poistné majetku 03.01.
2015
51,09 Platobný
príkaz
DF2015/2 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
19.01.
2015
100 Platobný
príkaz
DF2015/3 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
20.02.
2015
264 Platobný
príkaz
DF2015/4 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.02.
2015
20,30 Platobný
príkaz
DF2015/5 Technické služby Odvoz odpadu 17.02.
2015
335,20 Platobný
príkaz
DF2015/6 VAŠA Slovensko,s.r.o Stravné lístky 27.02.
2015
426,56 Platobný
príkaz
DF2015/7 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 14.02.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/8 Daniel Friebert Žiarivka, štartér 1.03.
2015
22,04 Platobný
príkaz
DF2015/9 SOZA Reprodukovaná
hudba
4.03.
2015
12 Platobný
príkaz
DF2015/10 SOZA Autorská odmena 4.03.
2015
14,28 Platobný
príkaz
DF2015/11 Jakub Dušička
Ružomberok
Športové potreby 3.03.
2015
5825 Platobný
príkaz
DF2015/12 Jakub Dušička
Ružomberok
Športový materiál 3.03.
2015
331 Platobný
príkaz
DF2015/13 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií

2.03
2015

55 Platobný
príkaz
DF2015/14 Daniel Friebert Svietidlo, žiarivka

14.03
2015

59,70 Platobný
príkaz
DF2015/15 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW

14.03
2015

36 Platobný
príkaz
DF2015/16 Orange a.s. Mobil

16.03
2015

52,04 Platobný
príkaz
DF2015/17 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka

17.03
2015

35,05 Platobný
príkaz
DF2015/18 Technické služby Odvoz odpadu

17.03
2015

303,75 Platobný
príkaz
DF2015/19 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny umelcom

9.04
2015

35,50 Platobný
príkaz
DF2015/20 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis

15.04.
2015

100 Platobný
príkaz

Čislo

Dodávateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma

Spôsob
úhrady

DF2013/1

INPROST, s.r.o.

Obecné noviny,

09.01.
2013

52

Prevodný
príkaz

DF2013/5

Elektroslovakia,s.r.o.
Žiar nad Hronom

Elektromontážne
práce

23.01.
2013

719,16

Prevodný
príkaz

DF2013/22

DREVUM, spol. s.r.o.
Žilina

Drevená zostava

10.04.
2013

1300

Prevodný
príkaz

DF2013/23

DREVUM, spol. s.r.o.
Žilina

Drevená zostava, Barn

10.04.
2013

1200

Prevodný
príkaz

DF2013/28

Juraj Brož
Krahule

Maliarske a Murárske
práce

03.05.
2013

1637,70

Prevodný
príkaz

DF2013/46

Banskobystrická reg. správa ciest

Vypravenie miestnej komunikácie

 

2000

Prevodný
príkaz

DF2013/47

Leopold Šikyňa
Suchá Hora

Záhradná hojdačka

 

278

Prevodný
príkaz

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

 

     

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2015/21 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/22 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.04.
2015
36,98 Platobný
príkaz
DF2015/23 Orange a.s. Mobil 16.04.
2015
30,28 Platobný
príkaz
DF2015/24 WEBSOLUTION Platba za doménu 2.05.
2015
14,75 Platobný
príkaz
DF2015/25 Technické služby Odvoz odpadu 16.04.
2015
317,48 Platobný
príkaz
DF2015/26 Technické služby Odvoz odpadu 21.04.
2015
108,58 Platobný
príkaz
DF2015/27 Ing.Cibulová Daniela Audítorské služby 03.05.
2015
282 Platobný
príkaz
DF2015/28 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.05.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/29 Orange a.s. Mobil 16.05.
2015
30,20 Platobný
príkaz
DF2015/30 WOODCOTE Slovakia
s.r.o.
Žľaby, bobrovka 17.05.
2015
252,78 Platobný
príkaz
DF2015/31 Technické služby Odvoz odpadu 19.05.
2015
445,56 Platobný
príkaz
DF2015/32 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.05.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/33 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Scaner Canon 26.05.
2015
84 Platobný
príkaz
DF2015/34 Mária Lackovičová-OK Krovinorez + olej 25.05.
2015
770 Platobný
príkaz
DF2015/35 3Wslovakia s.r.o. Softwareové služby 1.06.
2015
51,36 Platobný
príkaz
DF2015/36 Webhouse Webhosting 10.06.
2015
49,10 Platobný
príkaz
DF2015/37 Oz Divadlo Clipperton Divad. predstavenie 15.06.
2015
250 Platobný
príkaz
DF2015/38 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/39 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 12.06.
2015
5,62 Platobný
príkaz
DF2015/40 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 12.06.
2015
2,81 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2015/41

Orange a.s. Mobil 16.06.
2015
30 Platobný
príkaz
DF2015/42 Technické služby Odvoz odpadu 16.06.
2015
303,87 Platobný
príkaz
DF2015/43 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.06.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/44 BROS Computing, s.r.o.   22.06.
2015
225 Platobný
príkaz
DF2015/45 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
15.07.
2015
100 Platobný
príkaz
DF2015/46 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/47 Orange a.s. Mobil 16.07.
2015
30 Platobný
príkaz
DF2015/48 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.07.
2015
40,09 Platobný
príkaz
DF2015/49 Technické služby Odvoz odpadu 16.07.
2015
309,58 Platobný
príkaz
DF2015/50 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Dom smútku 20.07.
2015
5,15 Platobný
príkaz
DF2015/51 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.08.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/52 WOODCOTE, Slovakia
s.r.o.
Materiál 12.08.
2015
182,82 Platobný
príkaz
DF2015/53 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.08.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/54 Orange a.s. Mobil 16.08.
2015
30 Platobný
príkaz
DF2015/55 Technické služby Odvoz odpadu 17.08.
2015
356,65 Platobný
príkaz
DF2015/56 VAŠA Slovensko,
s.r.o.
Stravné lístky 23.08.
2015
329,23 Platobný
príkaz
DF2015/57 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku  15.09.
2015
56 Platobný
príkaz
DF2015/58 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 15.09.
2015
262,46 Platobný
príkaz
DF2015/59 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.09.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/60 Orange a.s. Mobil 16.06.
2015
30 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2015/61

Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.09.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/62 Technické služby Odvoz odpadu 17.09.
2015
144,75 Platobný
príkaz
DF2015/63 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
15.10.
2015
100 Platobný
príkaz
DF2015/64 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.10.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/65 Orange a.s. Mobil 16.10.
2015
30 Platobný
príkaz
DF2015/66 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 19.10.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/67 Technické služby Odvoz odpadu 16.10.
2015
348,21 Platobný
príkaz
DF2015/68 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.11.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/69 Orange a.s. Mobil 16.11.
2015
30 Platobný
príkaz
DF2015/70 Technické služby Odvoz odpadu 17.11.
2015
500,91 Platobný
príkaz
DF2015/71 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.11.
2015
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/72 Syoka Michal Výrub lipy 13.11.
2015
270 Platobný
príkaz
DF2015/73 Daniel Friebert Žiarovky 29.11.
2015
44,56 Platobný
príkaz
DF2015/74 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 27.11.
2015
12,64 Platobný
príkaz
DF2015/75 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 27.11.
2015
4,21 Platobný
príkaz
DF2015/76 Daniel Friebert Elekt. inštalačný
materiál
14.12.
2015
18,82 Platobný
príkaz
DF2015/77 Viktor Sajvald-FDC Spotrebný materiál 13.12.
2015
26,10 Platobný
príkaz
DF2015/78 Technické služby Odvoz odpadu 17.12.
2015
305,82 Platobný
príkaz
DF2015/79 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.12.
2015
38,70 Platobný
príkaz
DF2015/80 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.12.
2015
36 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2015/81

Orange a.s. Mobil 16.12.
2015
35,04 Platobný
príkaz
DF2015/82 Milan Glab-SPIRIT Polokošele 20.12.
2015
21,12 Platobný
príkaz
DF2015/83 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 31.12.
2015
36 Platobný
príkaz
DF2015/84 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Dom smútku 18.01.
2016
5,11 Platobný
príkaz
DF2015/85 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.01.
2016
37,49 Platobný
príkaz
DF2015/86 Technické služby Odvoz odpadu 14.01.
2016
332,33 Platobný
príkaz
DF2015/87 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2016
51,80 Platobný
príkaz
DF2015/88 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 29.01.
2016
142,40 Platobný
príkaz
DF2015/89 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2016
237,08 Platobný
príkaz
DF2015/90 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 29.01.
2016
11,45 Platobný
príkaz
DF2015/91 Ing.Cibulková
Daniela
Audítorské služby 14.01.
2016
258 Platobný
príkaz
DF2015/92 Centrálny depozitár
cenných papierov
Vedenie účtu 28.02.
2016
227,94 Platobný
príkaz

 

 

Meniny

Dnes: Ľudmila
Zajtra: Olympia
Pozajtra: Eugénia

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting