Faktúry 2017 Tlačiť

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/1

Orange a.s. mobil 16.01.
2017
71,64 Platobný
príkaz
DF2017/2 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora
Urbis
16.01.
2017
100 Platobný
príkaz
DF2017/3 VAŠA Slovensko,
s.r.o.
Stravné lístky 11.01.
2017
730,88 Platobný
príkaz

DF2017/4

Banskobystrická
reg.správa ciest

Posyp chemickým
materiálom
30.01.
2017
54,72 Platobný
príkaz
DF2017/5 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/6 Zaťko Peter
Horná Ves
Zimná údržba ciest 14.02.
2017
274 Platobný
príkaz
DF2017/7 Orange a.s. Mobil 16.02.
2017
49,09 Platobný
príkaz
DF2017/8 SOZA Reprodukovaná
hudba
17.02.
2017
14,28 Platobný
príkaz
DF2017/9 SOZA Reprodukovaná
hudba
17.02.
2017
48,80 Platobný
príkaz
DF2017/10 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 20.02.
2017
33,77 Platobný
príkaz
DF2017/11 Technické služby Odvoz odpadu 16.02.
2017
403,28 Platobný
príkaz
DF2017/12 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/13 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 20.03.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/14 Orange a.s. Mobil 16.03.
2017
44,03 Platobný
príkaz
DF2017/15 Jasenský Jozef
Žiar nad Hronom
Práce s plošinou 18.03.
2017
73,20 Platobný
príkaz
DF2017/16 Miloš Bachár-RYPS
Kremnica
Výroba tabúl s erbom
obce na aut.zastávky
22.03.
2017
70 Platobný
príkaz
DF2017/17 Technické služby Odvoz odpadu 16.03.
2017
355,26 Platobný
príkaz
DF2017/18 Zaťko Peter
Horná Ves
Zimná údržba ciest 08.03.
2017
104 Platobný
príkaz
DF2017/19 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny umelcom 05.04.
2017
38,50 Platobný
príkaz
DF2017/20 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštalačný
materiál
29.03.
2017
50,55 Platobný
príkaz

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/21

Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/22 Orange a.s. Mobil 16.04.
2017
41,56 Platobný
príkaz
DF2017/23 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštalačný
materiál
14.04.
2017
59,83 Platobný
príkaz
DF2017/24 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora
Urbis
18.04.
2017
50 Platobný
príkaz
DF2017/25 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.04.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/26 Technické služby Odvoz odpadu 20.04.
2017
606,83 Platobný
príkaz
DF2017/27 WebHouse, s.r.o.
Trnava
Registrácia domény 02.05.
2017
14,28 Platobný
príkaz
DF2017/28 Ing.Cibulová Daniela
Banská Bystrica
Audítorské služby 02.05.
2017
264 Platobný
príkaz
DF2017/29 Orange a.s. mobil 16.05.
2017
40,67 Platobný
príkaz
DF2017/30 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 18.05.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/31 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.05.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/32 Technické služby Odvoz odpadu 18.05.
2017
305,70 Platobný
príkaz
DF2017/33 Zdenko Ducký
KAMENTA
Stavebný materiál 23.05.
2017
1128,90 Platobný
príkaz
DF2017/34 effe, s.r.o.
Kremnica
Dodanie a preprava
materiálu
17.05.
2017
108 Platobný
príkaz
DF2017/35 3W Slovakia,
s.r.o.
Licencia za portál
virtualnycintorin
21.05.
2017
51,36 Platobný
príkaz
DF2017/36 Zdenko Ducký
KAMENTA
Stavebný materiál 05.06.
2017
65,50 Platobný
príkaz
DF2017/37 Jozef Smrhola
OLYMP
Reklamné predmety 27.05.
2017
1317,48 Platobný
príkaz
DF2017/38 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 10.06.
2017
42,90 Platobný
príkaz
DF2017/39 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 13.06.
2017
8,42 Platobný
príkaz
DF2017/40 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 13.06.
2017
1,40 Platobný
príkaz

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/41

BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava
Stavebný materiál 06.06.
2017
141,49 Platobný
príkaz
DF2017/42 Hronkol, s.r.o.
Žiar nad Hronom
Elekt. terč, švihadlo... 16.06.
2017
123,80 Platobný
príkaz
DF2017/43 OZ Divadlo
Clipperton
Divadelné predstavenie 19.06.
2017
200 Platobný
príkaz
DF2017/44 ARTFERRUM s.r.o. Ukážky ľudového
remesla
20.06.
2017
250 Platobný
príkaz
DF2017/45 Zdenko Ducký
KAMENTA
Stavebný materiál 15.06.
2017
171,05 Platobný
príkaz
DF2017/46 Orange a.s. mobil 28.05.
2017
39,79 Platobný
príkaz
DF2017/47 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 19.06.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/48 Sokoliarska skupina
sv. Bavona
Ukážky sokoliarstva 20.06.
2017
400 Platobný
príkaz
DF2017/49 Technické služby Odvoz odpadu 20.06.
2017
422,20 Platobný
príkaz
DF2017/50 Centrum vol. času Lukostrelec. materiál 21.06.
2017
100 Platobný
príkaz
DF2017/51 .Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/52 Webhouse, s.r.o. Web hosting 10.06.
2017
51,70 Platobný
príkaz
DF2017/53 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora
Urbis
17.07.
2017
100 Platobný
príkaz
DF2017/54 Orange a.s. mobil 17.05.
2017
42,64 Platobný
príkaz
DF2017/55 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.07.
2017
35,27 Platobný
príkaz
DF2017/56 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Dom smútku 17.07.
2017
5,16 Platobný
príkaz
DF2017/57 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/58 BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava
Omietka 13.07.
2017
76,58 Platobný
príkaz
DF2017/59 Technické služby Odvoz odpadu 20.07.
2017
369,19 Platobný
príkaz
DF2017/60 Ján Kavecký
Žalúzie
Oprava 27.07.
2017
23,20 Platobný
príkaz

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/61

Orange a.s. mobil 16.08.
2017
39,79 Platobný
príkaz
DF2017/62 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.08.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/63 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.08.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/64 Technické služby Odvoz odpadu 21.08.
2017
413,57 Platobný
príkaz
DF2017/65 Komunálna poisťovňa Poistné 30.08.
2017
56 Platobný
príkaz
DF2017/66 Komunálna poisťovňa Poistné 30.08.
2017
262,46 Platobný
príkaz
DF2017/67 Ján Kavecký
Žalúzie
Oprava a údržba 27.08.
2017
9,84 Platobný
príkaz
DF2017/68 Orange a.s. mobil 16.09.
2017
39,79 Platobný
príkaz
DF2017/69 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.09.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/70 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.09.
2017
35,86 Platobný
príkaz
DF2017/71 Technické služby Odvoz odpadu 20.09.
2017
595,62 Platobný
príkaz
DF2017/72 Komunálna poisťovňa Poistné 20.10.
2017
17,49 Platobný
príkaz
DF2017/73 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora
Urbis
16.10.
2017
100 Platobný
príkaz
DF2017/74 Orange a.s. mobil 16.10.
2017
39,79 Platobný
príkaz
DF2017/75 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.10.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/76 Technické služby Odvoz odpadu 18.10.
2017
387,59 Platobný
príkaz
DF2017/77 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.10.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/78 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštalačný
materiál
30.10.
2017
9,67 Platobný
príkaz
DF2017/79 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 01.11.
2017
39 Platobný
príkaz
DF2017/80 Stredoslovenská
energetika
nedoplatok 07.11.
2017
25,20 Platobný
príkaz

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/81

BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava
Stavebný materiál 10.11.
2017
52,25 Platobný
príkaz
DF2017/82 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.11.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/83 Orange a.s. mobil 16.11.
2017
41,95 Platobný
príkaz
DF2017/84 VAŠA Slovensko,
s.r.o.
Stravné lístky 09.11.
2017
730,88 Platobný
príkaz
DF2017/85 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 20.11.
2017
34,98 Platobný
príkaz
DF2017/86 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštalačný
materiál
14.11.
2017
55,58 Platobný
príkaz
DF2017/87 Technické služby Odvoz odpadu 17.11.
2017
420,75 Platobný
príkaz
DF2017/88 Mária Lackovičová
O.K.
Spotreb. materiál 16.11.
2017
23,20 Platobný
príkaz
DF2017/89 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 24.11.
2017
8,60 Platobný
príkaz
DF2017/90 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 24.11.
2017
2,84 Platobný
príkaz
DF2017/91 ALUokno,spol.
s.r.o.
odpočet zálohy 09.11.
2017
310,34 Platobný
príkaz
DF2017/92 MZ trade, s.r.o. zámoč. materiál 22.11.
2017
502,26 Platobný
príkaz
DF2017/93 ALUokno,spol.
s.r.o.
odpočet zálohy 26.11.
2017
2576,02 Platobný
príkaz
DF2017/94 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštalačný
materiál
14.12.
2017
47,53 Platobný
príkaz
DF2017/95 JF,spol s.r.o.
Detva
Dokumentácia CO 13.12.
2017
50 Platobný
príkaz
DF2017/96 Ivan Sedláček
Kremnica
Úprava terénu 10.12.
2017
455 Platobný
príkaz
DF2017/97 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.12.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/98 OTP banka vedenie účtu 13.12.
2017
36 Platobný
príkaz
DF2017/99 Orange a.s. mobil 16.12.
2017
39,93 Platobný
príkaz
DF2017/100 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.12.
2017
34,98 Platobný

 


Číslo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2017/101

Technické služby odvoz odpadu 19.12.
2017
406,18 Platobný
príkaz
DF2017/102 STAVI TRANS
s.r.o.
Štrk 15.12.
2017
219,84 Platobný
príkaz
DF2017/103 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.01.
2018
36 Platobný
príkaz
DF2017/104 Zaťko Peter Zimná údržba ciest 29.12.
2017
77 Platobný
príkaz
DF2017/105 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Dom smútku 17.01.
2018
5,24 Platobný
príkaz
DF2017/106 Ing.Cibulová Daniela Audítorstvo 14.01.
2018
264 Platobný
príkaz
DF2017/107 Technické služby Odvoz odpadu 14.01.
2018
491,51 Platobný
príkaz
DF2017/108 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 29.01.
2018
210,74 Platobný
príkaz
DF2017/109 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 29.01.
2018
801,50 Platobný
príkaz
DF2017/110 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2018
42,73 Platobný
príkaz
DF2017/111 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2018
0,26 Platobný
príkaz
DF2017/112 Centrálny depozitár
cen.papierov SR
Poplatok za vedenie
účtu
28.02.
2018
72 Platobný
príkaz
DF2017/113 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.01.
2018
37,84 Platobný
príkaz
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
Secured by Siteground Web Hosting